1. Publikacja internetowa na temat zarysu historii żeglugi na Warmii, Mazurach i Podlasiu:

LINK [.pdf]


2. Publikacja internetowa nt. staropruskich początków:

LINK


3. Nowa publikacja autorstwa Barbary Witkowskiej nt. historii szkutnictwa na terenie regionu przed 1989 r.:

LINK [.pdf]